Wymienniki

Wymienniki ciepła

Każdy piec piekarniczy ogrzewany gazem lub olejem, podczas normalnej pracy wytwarza spaliny, których temperatura sięga 300 oC. Wraz ze spalinami wytarzane jest ciepło, które bezpowrotnie emitowane jest przez przewód kominowy do atmosfery. Strata energii jaka wysyłana jest przez komin, sięga nawet 20%. Wymiennik ciepła to w pełni kontrolowane urządzenie, pozwalające odzyskać większość traconego ciepła ze spalin i zaopatrzyć piekarnię w stały zapas ciepłej wody do celów technologicznych i sanitarnych. Wymiennik można także wykorzystać do wspomagania centralnego ogrzewania.
Zalety wymiennika


• możliwość uzyskania ciepłej wody, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
• możliwość podłączenia do centralnego ogrzewania
• możliwość zainstalowania na każdym piecu piekarniczym gazowym i olejowym
• prosty montaż bez skomplikowanych przeróbek instalacji kominowej
• prosta automatyka zapewniająca bezawaryjną pracę
• znikomy wpływ na ciąg kominowy
• wysoka jakość zastosowanych materiałów
• szybki zwrot kosztów zainstalowanego urządzenia


Sterownik wymiennika ciepła


Elektroniczne urządzenie służące do kontroli pracy przepustnicy wymiennika ciepła Podstawowe funkcje:
• możliwość nastawy temperatury wody użytkowej w zakresie 50 - 90 oC
• wyłączenie wymiennika po przekroczeniu temperatury 100 oC
• wyłączenie wymiennika przy zbyt dużym spadku poziomu cieczy w instalacji wodnej
• wyłączenie pompy wodnej przy spadku temperatury wody w obiegu poniżej 40 oC


Zasada działania


W izolowanej obudowie ze stali kwasoodpornej umieszczono nagrzewnicę (zespół połączonych ze sobą rur stalowych z aluminiowym radiatorem) oraz kanał obejściowy z przepustnicą. Położenie przepustnicy ustala siłownik, sprzężony ze sterownikiem elektronicznym. Nagrzewnica połączona jest rurkami miedzianymi z wężownicą zasobnika, tworząc zamknięty układ grzewczy. Spaliny przechodzące przez nagrzewnicę, ogrzewają wodę w jej wnętrzu (rys.1), która za pośrednictwem pompy wodnej kierowana jest do wężownicy zasobnika. Ciepło z wężownicy przenika do zasobnika, ogrzewając w nim wodę. W przypadku przekroczenia nastawionej temperatury na sterowniku, siłownik przestawia przepustnicę, kierując spaliny przez kanał obejściowy do przewodu kominowego (rys.2). W ten sposób wymiennik zostaje odłączony od źródła ciepła. Instalację można też rozbudować o układ wspomagania centralnego ogrzewania. Wymagana jest wówczas większa ilość wymienników (co najmniej dwa). W tym przypadku obydwa wymienniki jednocześnie nagrzewają zasobnik. Po nagrzaniu go do zadanej temperatury, zostają przełączone do instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli temperatura w zasobniku spadnie poniżej nastawionej wartości, następuje ponowne przełączenie wymienników do wężownicy zasobnika. Wymienniki produkowane są w różnych wielkościach, w zależności od rodzaju pieca oraz mocy zainstalowanego w nim palnika.Przepływ spalin przez nagrzewnicę - przepustnica ustawiona pionowoPrzepływ spalin przez kanał obejściowy - przepustnica ustawiona poziomo

model SW - 30 SW - 40 SW - 66
zastosowanie Piece
8 - 12 m2
Piece
14 - 27 m2
Piece
18 - 27 m2
medium grzewcze gaz, olej gaz, olej pellet
wymiary zewnętrzne (A) [mm] 865 930 930
wymiary zewnętrzne (B) [mm] 705 770 760
wymiary zewnętrzne (C) [mm] 490 490 490
wymiary zewnętrzne (D) [mm] 540 540 540
wymiary zewnętrzne (E) [mm] 710 710 710
wymiary zewnętrzne (F) [mm] 160 - 200 180 - 250 180 - 250
zakres mocy palnika [kW] 70 - 120 125 - 170 125 - 170
max. moc wymiennika [kW] 20 27 22
zasilanie [~V] 230 230 230
pojemność wodna [ltr] 6,5 8,0 15,0
zakres temperatury pracy [oC] 90 - 300 90 - 300 90 - 300
max. ciśnienie w ukł. wodnym [Bar] 3,0 3,0 3,0
średnica przyłącza wodnego [DN] 20 20 20
masa [kg] 59 72 81
Wróć

© 2017 OKMET. Wszystkie prawa zastrzeżone | Karol SzocikW3layouts